Privacyverklaring / Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en hier een informatieaanvraag invult en u deze dus zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
- Naam- en adresgegevens
- Telefoonnummer, e-mailadres

En voorts van onze leden en aandeelhouders:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam contactpersoon
- Adres, postcode, woonplaats
- Telefoonnummer (zakelijk) en/of mobiel nummer
- E-mailadres (zakelijk) en indien zakelijk gebruikt ook een privé-e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker die een contactformulier invult ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (informatieaanvraag)
- Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Marketing
Wij gebruiken geen gegevens voor marketingdoeleinden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van)  persoonsgegevens:
- Bedrijfsgegevens van klanten/leden/aandeelhouders (in onze administratie): deze gegevens worden bewaard zolang een bedrijf onderdeel uitmaakt van de vereniging of aandeelhouder is;
- Gegevens uit informatieaanvragen op de website: deze gegevens worden drie jaar na afronding van de aanvraag grotendeels verwijderd. Alleen de naam van de contactpersoon wordt, voor statistische doeleinden, langer bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken geen cookies op onze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Onze provider zorgt voor een goede beveiliging van gegevens achter de website. De website is bovendien beveiligd met een SSL-certificaat, zodat uw informatieaanvraag en het beheer van de website veilig kunnen worden verzonden over het internet.

Zeewolde, mei 2018

© 2013 - 2024 Windmolenpark Sternweg BV | Privacyverklaring | Realisatie: Sybit Software Op Maat