Gebiedsfonds Sternweg

Een gedeelte van de inkomsten van Windmolenpark Sternweg wordt jaarlijks in een fonds gestort, dit fonds is Stichting Gebiedsfonds Sternweg. 
Het Gebiedsfonds Sternweg is bedoeld om gebiedsgebonden projecten mogelijk te maken. Een fonds voor projecten die bedoeld zijn om het algemeen belang te dienen en financieel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat kunnen projecten zijn die zich richten op behoud en ontwikkeling van het landschap maar ook voor natuurbehoud, vergroten van de biodiversiteit, stimuleren van recreatie of anderszins een verbetering zijn voor de leefbaarheid van het gebied. 
Met "het gebied" wordt bedoeld het gedeelte van de gemeente Zeewolde dat in Oostelijk Flevoland ligt. Projecten in deze driehoek die wordt begrensd door de driehoek Knardijk, de Hoge Vaart en de Hoge Dwarsvaart kunnen worden ondersteund. 
Indien u een goed idee heeft en dat kan onderbouwen dan kunt u ideeën insturen of informatie opvragen bij gebiedsfondssternweg@gmail.com 
Een overleggroep gaat bepalen welke ideeën een financieële bijdrage kunnen krijgen. 

© 2013 - 2024 Windmolenpark Sternweg BV | Privacyverklaring | Realisatie: Sybit Software Op Maat